Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 52, 2007 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

265-273 Abelovu cenu za matematiku získal v roce 2007 Srinivasa Varadhan.  Křížek, Michal; Vrkoč, Ivo
273-281 Měření horizontálních rychlostí ve sluneční fotosféře metodou LCT.  Švanda, Michal
282-295 Jedno fourierovské výročí.  Veselý, Jiří
296-307 Carl Friedrich Gauss — zakladateľ modernej matematiky.  Hobst, Eduard; Hobstová, Matilda
307-310 Matematika a život.  Schwarz, Štefan
311-322 Minkowského množinové operace a jejich aplikace.  Tomiczková, Světlana
322-329 Antonín Svoboda (1907–1980) — průkopník výpočetní techniky v Československu.  Durnová, Helena
330-342 O matematice a jejím vyučování.  Hrubý, Dag; Kuřina, František; Vopěnka, Petr
342-349 Jubilea a zprávy.  
349-351 Ze života JČMF.  
351-352 Nové knihy.  
 
Partner of
EuDML logo