Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Bičák, J., Horáček, J., Semerák, O.: Docent Jiří Langer se narodil 17. května 1939
Křížek, M., Wolf M.: Astrofyzik Martin Šolc oslavil šedesátiny
Šolcová, A.: Vzpomínka na RNDr. Zdeňka Horského, CSc.
Svoboda, E.: Vzpomínka na fyzika RNDr. Karla Bartušku
Diblik, J., Vala, J.: 7. Matematický workshop na FAST VUT v Brně
Zichová, J., Kterak Eduard Weyr o odměnu přišel
Partner of
EuDML logo