Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 54, 2009 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-2 Mezinárodní rok astronomie 2009.  Wolf, Marek
3-14 Nobelova cena za fyziku 2008: Cesty k narušení symetrie.  Hořejší, Jiří
15-22 Stále záhadné černé díry.  Olivová, Jana
23-32 O původu tektitů a vltavínů.  Vand, Vladimír
33-40 Escher ako matematik. Rozhovor s N. G. de Bruijnom a Hendrikom Lenstrom.  Daems, Jeanine
41-56 Od Keplerových mozaik k pětičetné symetrii.  Křížek, Michal; Šolc, Jakub
57-71 Josef Erben a jeho přínos pro pražskou statistiku v 19. století.  Zichová, Jitka
72-76 Mosaika V.  Strouhal, Čeněk
77-77 Impaktní faktory astronomických časopisů.  Pravda, Vojtěch
78-87 Zprávy a oznámení.  
87-88 Jubilea.  
[88a]-[88a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo