Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Janata, A., Procházka, I., Sedlák, B., Skrbek, L.: Prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc., sedmdesátiletý
Křížek, M., Wolf M.: Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., šedesátiletý
Pavlíková, P.: Nová pamětní deska Otakaru Borůvkovi
Křížek, M., Palouš, J.: XXVII. valné shromáždění IAU v Rio de Janeiru
Kluiber, Z., Bartůška, L.: Mezinárodní konference mladých vědců v Polsku
Křížek, M.: 600 let pražského orloje
Nečasová, Š.: Konference Nonlinear PDE’s na paměť díla Jindřicha Nečase
Nečasová, Š., Šolcová, A.: Nečasův archiv
Šolcová, A.: Seminář a pamětní deska Johannu Radonovi v Děčíně
Křížek, M.: Noví doktoři věd v oboru matematika
Došlý, O.: Konference EQUADIFF 12 v Brně
Partner of
EuDML logo