Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 54, 2009 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

265-268 600 let pražského orloje.  Křížek, Michal
269-275 Za tajemstvím pražského orloje: otázky a odpovědi.  Šíma, Zdislav
276-280 Zázemí staroměstského orloje v pražské astronomické škole.  Hadravová, Alena; Hadrava, Petr
281-300 Deset matematických vět o pražském orloji.  Křížek, Michal; Somer, Lawrence; Šolcová, Alena
301-306 Rozhovor s bývalým pražským orlojníkem Otakarem Zámečníkem.  Olivová, Jana
307-317 Mistr Jan Šindel - pravděpodobný tvůrce matematického modelu pražského orloje.  Šolcová, Alena
318-324 Antický předchůdce středověkých orlojů?.  Hadrava, Petr; Hadravová, Alena
325-356 Evropské astronomické orloje.  Šolc, Martin
357-372 Zprávy a oznámení.  
373-374 Ze života JČMF.  
375-376 Nové knihy.  
[378]-[378] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo