Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Štefaník, M.: Prof. RNDr. Jan Horský, DrSc., sedmdesátiletý
Robová, J.: Vědecký grant RSJ INVEST - matematika a její aplikace
Kratochvíl, J.: SVOČ v matematice a informatice
Křížek, M.: Aplikace matematiky mezi impaktovanými časopisy
Cena prof. Babušky v oboru počítačových věd v roce 2010
Partner of
EuDML logo