Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 58, 2013 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

89-99 Geometrické modelování – od historie k současnosti a budoucnosti.  Lávička, Miroslav; Bastl, Bohumír; Ježek, František
100-106 Bezpečnostní kódy v železničních zabezpečovacích zařízeních.  Kárná, Lucie; Klapka, Štěpán
107-123 Před 80 lety objevil Zwicky temnou hmotu.  Křížek, Michal; Křížek, Filip
124-130 Lars Onsager: významná osobnost fyziky kondenzovaného stavu.  Prokšová, Jitka
131-139 Evropská digitální matematická knihovna.  Rákosník, Jiří
140-157 Orientace starobylých staveb Mezoameriky.  Klokočník, Jaroslav; Kostelecký, Jan
158-161 Problém kánonu.  Keller, Johannes
162-174 Zprávy a oznámení.  
174-176 Jubilea.  
[177]-[177] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo