Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 59, 2014 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-5 Nobelova cena za fyziku za rok 2013 udělena za objev Higgsova bosonu.  Dolejší, Jiří; Hořejší, Jiří; Chýla, Jiří; Kupčo, Alexander; Leitner, Rupert
6-16 Pythagorův odkaz v geometrickém modelování.  Bastl, Bohumír; Ježek, František; Lávička, Miroslav
17-26 Zápisy čísel ve starověké Indii.  Sýkorová, Irena
27-32 Unikátní astronomický přístroj posledních Přemyslovců.  Hadravová, Alena; Hadrava, Petr
33-43 Proč počítáme a co počítáme?.  Wiedermann, Jiří
44-54 Stručná historie metody konečných objemů.  Brandner, Marek; Míka, Stanislav
55-69 Orientace starobylých staveb Peru.  Klokočník, Jaroslav; Kostelecký, Jan
70-74 Jak přednášet matematiku na veřejnosti.  Křížek, Michal
75-86 Zprávy a oznámení.  
87-88 Jubilea.  
89-89 Problematika výuky matematiky na středních školách Stanovisko předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků.  Kubát, Josef
[90]-[90] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo