Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
J. F. Steffensen: Interpolation (Baltimore 1927) A. Manes: Versicherungs-Lexikon, 3. Aufl (Berlin 1930) E. Wagemann: Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rythmus der Wirtschaft (Berlin 1928) Le droit international des Assurances par Oswald Stein, Librairie Hachette (Paris 1929) J. Gallas: Výklad k zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. J. Gallas a F. Janoštík: Výklad k zákonu o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří V. Havlík a J. Podlipský: Tabulky pojistně-matematických hodnot a základních čísel podle nových početních podkladů pensijního pojištění (Praha 1929)
Partner of
EuDML logo