Previous |  Up |  Next

Article

Title: Literatura (Czech)
Title: Literature (English)
Language: Czech
Journal: Aktuárské vědy
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1930
Pages: 136-142
.
Category: review
.
Summary: J. F. Steffensen: Interpolation (Baltimore 1927) A. Manes: Versicherungs-Lexikon, 3. Aufl (Berlin 1930) E. Wagemann: Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rythmus der Wirtschaft (Berlin 1928) Le droit international des Assurances par Oswald Stein, Librairie Hachette (Paris 1929) J. Gallas: Výklad k zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. J. Gallas a F. Janoštík: Výklad k zákonu o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří V. Havlík a J. Podlipský: Tabulky pojistně-matematických hodnot a základních čísel podle nových početních podkladů pensijního pojištění (Praha 1929) ()
.
Date available: 2015-12-15T06:00:03Z
Last updated: 2016-03-01
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/144521
.

Files

Files Size Format View
AktuarskeVedy_01-1930-3_5.pdf 1.553Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo