Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Statistická zpráva hlavního města Prahy za léta 1980—1988. E. Břeský: Jak hodnotit jednotlivé skupiny chorob v sociálním pojištění (Orbis, 1937) Československá statistika, sv, 126. Zpráva o stavu soukromého pojištění v Bulharsku (Sofia 1936). C. Burrau, Le Basi Della Statistica Assicurativa. (Societa reale mutua di assicurazioni, Torino). L. Riedel, Rechnungsgrundlagen tur Bürobeamtenpensionsfonds. Lebensversicherung und Allgemeine Wirtschaftstätigkeit, Sonderhefte des Instituts für Konjunkturforschung, No. 43. Nové publikace.
Partner of
EuDML logo