Previous |  Up |  Next

Article

Title: Literatura (Czech)
Title: Literature (English)
Language: Czech
Journal: Aktuárské vědy
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1938
Pages: 45-48
.
Category: review
.
Summary: Statistická zpráva hlavního města Prahy za léta 1980—1988. E. Břeský: Jak hodnotit jednotlivé skupiny chorob v sociálním pojištění (Orbis, 1937) Československá statistika, sv, 126. Zpráva o stavu soukromého pojištění v Bulharsku (Sofia 1936). C. Burrau, Le Basi Della Statistica Assicurativa. (Societa reale mutua di assicurazioni, Torino). L. Riedel, Rechnungsgrundlagen tur Bürobeamtenpensionsfonds. Lebensversicherung und Allgemeine Wirtschaftstätigkeit, Sonderhefte des Instituts für Konjunkturforschung, No. 43. Nové publikace. ()
.
Date available: 2015-12-15T06:34:36Z
Last updated: 2016-05-19
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/144685
.

Files

Files Size Format View
AktuarskeVedy_07-1938-1_8.pdf 1.002Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo