Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 05-01
Summary:
Článek obsahuje několik příkladů (téměř ze života), jejichž společným jmenovatelem je jednoduchý matematický princip známý jako princip Dirichletův. Hlavním úkolem uvedených příkladů je ilustrovat poněkud překvapivou šíři pole jeho aplikací.
Partner of
EuDML logo