Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Dne 18. února 2016 byla na budově Rektorátu Univerzity Karlovy na Ovocném trhu 7 odhalena pamětní deska Ernstu Machovi, který zde působil v letech 1867–1879. Příspěvek připomíná souvislosti spojené s přípravou této události, jména klíčových osob a samozřejmě i průběh samotného slavnostního odhalení desky.
Partner of
EuDML logo