Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
U příležitosti 100. výročí úmrtí rakouského fyzika Ernsta Macha (1838–1916) článek připomíná okolnosti nástupu E. Macha na profesuru fyziky na pražské univerzitě v dubnu 1867 a přátelský kontakt, který byl navázán mezi ním a jeho pražskými studenty s hlubším zájmem o matematiku a fyziku sdruženými ve Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, od roku 1869 Jednotě českých matematiků. Z členů Spolku/Jednoty se rekrutovali první asistenti E. Macha na pražské univerzitě (A. Grünwald, M. Neumann, Č. Dvořák a V. Rosický). Od počátku letního semestru 1869 propůjčil E. Mach členům Jednoty k experimentálním fyzikálním přednáškám svůj univerzitní Fyzikální kabinet. V roce 1870 byl jako jeden z prvých zvolen čestným členem Jednoty. Zpočátku úzká vazba E. Macha a Jednoty českých matematiků pozvolna ochabovala vlivem růstu počtu členů i aktivit Jednoty, vyššího vytížení Fyzikálního kabinetu pro potřeby výuky i vědeckých prací a také v důsledku sílících národnostních tendencí na pražské univerzitě.
Partner of
EuDML logo