Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A55
Summary:
V článku je stručně připomenuto, jak probíhaly oslavy 500. výročí založení pražské univerzity, a s pomocí jednoho nedávno objeveného historického dokumentu je zodpovězena otázka, co má společného slavný a věhlasný německý matematik, geometr, astronom a geodet Carl Friedrich Gauss (1777–1855) a pražská univerzita první poloviny 19. století.
Partner of
EuDML logo