Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 61, 2016 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

169-188 Abelova cena v roce 2016 udělena za důkaz Velké Fermatovy věty.  Křížek, Michal; Somer, Lawrence
189-196 Carl Friedrich Gauss a pražská univerzita.  Bečvářová, Martina
197-213 Olga Taussky-Todd: z Olomouce do Pasadeny.  Štěpánová, Martina
214-233 Ledové měsíce obřích planet z geofyzikálního pohledu.  Běhounková, Marie
234-242 Kouzlo Fibonacciho kódování.  Snášel, Václav; Bouchala, Jiří; Vodstrčil, Petr
243-249 Zprávy a oznámení.  
250-251 Ze života JČMF.  
252-256 Nové knihy.  
[258]-[258] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo