Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
První syntézy polymerů otevřely širokou oblast nových materiálů, které mají řadu pozoruhodných vlastností. Polymery se snadno uplatnily v našem každodenním životě, příkladem může být teflon, polystyren či polyethylentereftalát (PET láhve). Cílem tohoto článku je ukázat možnosti využití polymerních membrán, které často tvoří nedílnou součást velmi zajímavých a perspektivních zařízení. Článek se soustředí na polymerní membrány (PEM — proton exchange membrane) používané ve vodíkových palivových článcích, elektrolyzérech, v jednotkách pro výrobu ozónu a ve vanadových bateriích. Syntéza a modifikace těchto materiálů jsou z fyzikálního pohledu nad rámec tohoto článku, akcentován bude spíše princip činnosti jednotlivých zařízení.
References:
[1] Barbera, O., et al.: Energy and provision management study: A research activity on fuel cell design and breadboarding for lunar surface application supported by European Space Agency. Int. J. Hydrogen Energ. 39 (2014), 14079–14096. DOI 10.1016/j.ijhydene.2014.07.015
[2] Barbir, F.: PEM electrolysis for production of hydrogen from renewable energy sources. Sol. Energy 78 (2005), 661–669. DOI 10.1016/j.solener.2004.09.003
[3] Bard, A. J., Inzelt, G., Scholz, F.: Electrochemical dictionary. Springer, Berlin, 2008.
[4] Collier, A., et al.: Degradation of polymer electrolyte membranes. Int. J. Hydrogen Energ. 31 (2006), 1838–1854. DOI 10.1016/j.ijhydene.2006.05.006
[5] da Silva, A. M., Santana, M. H. P., Boodts, J. F. C.: Electrochemistry and green chemical processes: electrochemical ozone production. Quim. Nova 26 (2003), 880–888. DOI 10.1590/S0100-40422003000600017
[6] Grigoriev, S. A., Porembsky, V. I., Fateev, V. N.: Pure hydrogen production by PEM electrolysis for hydrogen energy. Int. J. Hydrogen Energ. 31 (2006), 171–175. DOI 10.1016/j.ijhydene.2005.04.038
[7] Han, S.-D., et al.: Electrochemical generation of ozone using solid polymer electrolyte. Indian. J. Chem. 43A (2004), 1599–1614.
[8] Chandan, A., et al.: High temperature (HT) polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) – A review. J. Power Sources 231 (2013), 264–278. DOI 10.1016/j.jpowsour.2012.11.126
[9] Ipsakis, D., et al.: Power management strategies for a stand-alone power system using renewable energy sources and hydrogen storage. Int. J. Hydrogen Energ. 34 (2009), 7081–7095. DOI 10.1016/j.ijhydene.2008.06.051
[10] Larminie, D., Dicks, A.: Fuel cell systems explained. John Wiley, Chichester, 2003.
[11] Mauritz, K. A., Moore, R. B.: State of understanding nafion. Chem. Rev. 104 (2004), 4535–4586. DOI 10.1021/cr0207123
[12] Wong, T. Y. H., Girard, F., Vanderhoek, T. P. K.: Electrochemical hydrogen compressor. č. patentu WO 03/075379, 12. 9. 2003.
[13] Park, S. G., et al.: Use of boron-doped diamond electrode in ozone generation. J. New. Mat. Electrochem. Systems 8 (2005), 65–68.
[14] Perry, M. L., Weber, A. Z.: Advanced redox-flow batteries: a perspective. J. Electrochem. Soc. 163 (2016), A5064–A5067. DOI 10.1149/2.0101601jes
[15] Tomáš, M., Novotný, P.: Poznatky ze současného vývoje palivových článků. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 58 (2013), 28–38.
[16] Wang, Y.-H., Chen, Q.-Y.: Anodic materials for electrocatalytic ozone generation. Int. J. Hydrogen Energ. 2013 (2013).
[17] Weber, A. Z., et al.: Redox flow batteries: a review. J. Appl. Electrochem. 11 (2011), 1137–1164. DOI 10.1007/s10800-011-0348-2
[18] Zhang, J., et al.: High temperature PEM fuel cells. J. Power Sources 160 (2006), 872–891. DOI 10.1016/j.jpowsour.2006.05.034
Partner of
EuDML logo