Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Rozhovor s jedním z našich nejúspěšnějších matematiků o jeho cestě životem a matematikou. Vzpomínky na dětství, obecnou školu ve Bzí, gymnázium v Turnově, na studia na Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakultě UK, na dlouhodobé pracovní pobyty v Súdánu a v Austrálii a na celoživotní působení na Carleton University v Kanadě. O velice respektované výzkumné, výchovné i organizační práci v matematice, nejvýznamnějších matematických výsledcích a o přátelství se světovými matematiky postaveném na matematice a  nejen na ní, ale také o vynucené ztrátě vazeb na domov a nepříliš zdařilých pokusech o jejich nové navázání.
Partner of
EuDML logo