Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Bukovský L., Jech T.: RNDr. Bohuslav Balcar, DrSc. (20. 5. 1943 – 17. 2. 2017). Bálint V.: Prof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc. (14. 9. 1932 – 17. 2. 2017). Netuka I., Veselý J.: Vzpomínka na profesora Petera M. Grubera (1941 – 2017). Novotný V.: Výroční seminář kosmologické sekce ČAS. Macková A.: Nová tematická publikace Evropské fyzikální společnosti.
Partner of
EuDML logo