Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 92, 2017 (Rozhledy matematicko-fyzikální)

1-10 Surdická vyjádření přirozených čísel II.  Dlab, Vlastimil; Fišerová, Kateřina
11-20 Hraní s kuličkami – úkol pro velké fyziky (Vzpomínka na Christiana Huygense).  Jáchim, František
21-22 Úloha o šachovnici.  Calda, Emil
23-24 17 úloh pre rok 2017.  Jedinák, Dušan
25-43 59. ročník Fyzikální olympiády, úlohy 1. kola.  
44-47 Šestý ročník Evropské dívčí MO (EGMO).  Švrček, Jaroslav; Zhouf, Jaroslav
48-52 K jádru vědy – od atomů ke hvězdám.  Burdová, Veronika; Tesař, Jiří
52-56 Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2017.  Töpfer, Pavel
57-60 Naše soutěž.  
61-61 Veverka, M: Evoluce svým vlastním tvůrcem.  Sodomka, Lubomír
 
Partner of
EuDML logo