Previous |  Up |  Next

Article

Title: Hraní s kuličkami – úkol pro velké fyziky (Vzpomínka na Christiana Huygense) (Czech)
Author: Jáchim, František
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 92
Issue: 3
Year: 2017
Pages: 11-20
Summary lang: English
.
Category: history
.
Summary: The article summarizes the development of solutions of the problem of the impact of elastic bodies. It focuses on the approach of a Dutch mathematician, physicist and astronomer Christian Huygens, referring to his work On the Impact of Bodies, published in 1954. The approaches of René Descartes and a Czech physicist Jan Mark Marci are also mentioned. Finally, the problem is briefly analysed on secondary school level. (English)
.
Date available: 2017-10-06T06:55:32Z
Last updated: 2019-04-01
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/146886
.
Reference: [1] Štoll, I.: Jan Marek Marci.. Prometheus, Praha, 1996.
Reference: [2] Huygens, Ch.: O dviženii tel pod vlijaniem udara (O pohybu tìles vlivem rázu).. In: Tri memuara po mechanike, Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva, 1951, (in Russian).
Reference: [3] Grigorjan, A. T.: Počátky klasické mechaniky.. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, 9 (1964), 21–69.
Reference: [4] Jáchim, F.: Christian Huygens.. Rozhledy matematicko-fyzikální, 73 (1996), 23–30.
.

Files

Files Size Format View
Rozhledy_092-2017-3_2.pdf 795.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo