Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A17
Summary:
Článek pojednává o matematicky velmi zajímavé mezopotámské hliněné tabulce známé pod názvem Plimpton 322, která ukazuje vyspělost tehdejších matematických znalostí a která je v současné době zdrojem zajímavých spekulací.
References:
[1] Aaboe, A.: Episodes from the early history of mathematics. New Mathematical Library 13. Mathematical Association of America, Washington, 1964. MR 0159739 | Zbl 0129.24703
[2] Abdulaziz, A. A.: The Plimpton 322 tablet and the Babylonian method of generating Pythagorean triples. arXiv:1004.0025v1 [math.HO], 1–34.
[3] Bečvářová, M.: Matematika ve staré Mezopotámii. In: Bečvář, J., Bečvářová, M., Vymazalová, H. (Eds): Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Dějiny matematiky 23. Prometheus, Praha, 2003. MR 2109719
[4] Britton, J. P., Proust, Ch., Shnider, S.: Plimpton 322: a review and a different perspective. Arch. Hist. Exact Sci. 5 (2011), 519–566. DOI 10.1007/s00407-011-0083-4 | MR 2838357 | Zbl 1228.01002
[5] Creighton, B. R.: Sherlock Holmes in Babylon. Amer. Math. Monthly 87 (1980), 338–345. Zbl 0435.01001
[6] Hajossy, R.: Plimpton 322: A universal cuneiform table for old Babylonian mathematicians, builders, surveyors and teachers. Tatra Mt. Math. Publ. 67 (2016), 1–40. MR 3632499
[7] Joyce, D. E.: Plimpton 322 Tablet. Clark University, 1995 [online], [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/plimpnote.html
[8] Kennedy, M.: Mathematical secrets of ancient tablet unlocked after nearly a century of study. The Guardian, 2017 [online], [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/science/2017/aug/24/mathematical-secrets-of- ancient-tablet-unlocked-after-nearly-a-century-of-study
[9] Kline, M.: Mathematical thoughts from ancient to modern times. Oxford University Press, New York, 1990 (první vydání 1972). MR 0472307
[10] Knapton, S.: 3,700-year-old Babylonian tablet rewrites the history of maths – and shows the Greeks did not develop trigonometry. The Telegraph, 2017 [online], [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/science/2017/08/24/3700-year-old-babylonian-tablet-rewrites-history-maths-could/
[11] Knuth, D. E.: Ancient Babylonian algorithms. Comm. ACM 15 (1972), 671–677. DOI 10.1145/361454.361514 | MR 0392315 | Zbl 0245.68010
[12] Lamb, E.: Don’t fall for Babylonian trigonometry hype. Separating fact from speculation in math history. Scientific American, 2017 [online], [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://blogs.scientificamerican.com/roots-of-unity/dont-fall-for- babylonian-trigonometry-hype/
[13] Mansfield, D. F.: Ancient Babylonian tablet – world’s first trig table. UNSWTV 2017, YouTube [online], [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=i9-ZPGp1AJE
[14] Mansfield, D. F., Wildberger, N. J.: Plimpton 322 is Babylonian exact sexagesimal trigonometry. Hist. Math. 44 (2017), 395–419. DOI 10.1016/j.hm.2017.08.001 | MR 3716328
[15] Česká televize: Matematici odhalili záhadu babylonské hliněné destičky. Obsahovala první popis trigonometrie. [online], [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2223535-matematici-odhalili-zahadu-babylonske-hlinene-desticky-obsahovala-prvni-popis
[16] Neugebauer, O.: Mathematische Keilschrift-Texte. Verlag von Julius Springer, Berlin, 1935 (erster und zweiter Teil), 1937 (dritter Teil) (reprint Springer-Verlag, Berlin, 1973). MR 0465671 | Zbl 0255.01001
[17] Neugebauer, O., Sachs, A.: Mathematical cuneiform texts. American Oriental Society and the American Schools of Oriental Research, New Haven, 1945 (reprint American Oriental Society, New Haven, 1986). MR 0016320 | Zbl 0060.00401
[18] Robson, E.: Neither Sherlock Holmes nor Babylon: A reassessment of Plimpton 322. Historia Math. 28 (2001), 167–206. DOI 10.1006/hmat.2001.2317 | MR 1849797 | Zbl 0991.01001
[19] Robson, E.: Words and pictures: new light on Plimpton 322. Zbl 1030.01005
[20] Thureau-Dangin, F.: Le théorème de Pythagore. (Notes Assyriologigues LXVIII.). Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale 29 (1932), 131–142.
[21] Wildberger, N. J.: Old Babylonian mathematics and Plimpton 322: A new understanding of the OB tablet Plimpton 322. YouTube [online], [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=L24GzTaOll0
Partner of
EuDML logo