Previous |  Up |  Next

Article

Title: Bohatství pýthagorejských tvrzení včetně Pýthagorovy věty pro čtyři i více bodů v prostoru (Czech)
Title: Abundance of Pythagorean Statements Including Pythagoras’s Theorems for Four and More Points in Space (English)
Author: Bečvář, Jindřich
Author: Dlab, Vlastimil
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2017
Pages: 283-294
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
Summary: Článek ukazuje, jak lze prezentovat Pýthagorovu větu a jak je možno s její pomocí učinit výuku elementární matematiky zajímavou a přitažlivou. Toho lze dosáhnout objasněním několika ekvivalentních formulací Pýthagorovy věty, jejím zobecněním pro libovolný trojúhelník a rozšířením na čtyřúhelník, resp. na čtyři, pět, či více bodů v prostoru. Článek se pokouší usnadnit učitelům práci, která je často komplikována jak administrativou, tak didaktickou literaturou nejrůznější úrovně. (Czech)
MSC: 51-01
.
Date available: 2018-02-07T07:13:03Z
Last updated: 2019-01-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/147071
.
Reference: [1] Bečvář, J.: Lineární algebra.. MatfyzPress, Praha, 2000.
Reference: [2] Bečvář, J.: Několik poznámek o ekvivalenci matematických vět.. Učitel matematiky 19 (2011), 165–171.
Reference: [3] Bečvář, J.: Eristické ekvivalence F. Kuřiny. [online], [cit. 19. 10. 2017]. Dostupné z: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=200
Reference: [4] Dlab, V.: Důkladné porozumění elementární matematice.. Učitel matematiky 17 (2009), 169–182.
Reference: [5] Dlab, V.: Důkladné porozumění pojmu ekvivalence.. Učitel matematiky 19 (2010), 9–13.
Reference: [6] Dlab, V., Bečvář, J.: Od aritmetiky k abstraktní algebře.. Serifa, Praha, 2016.
Reference: [7] Jednota českých mathematiků: Eukleidovy Základy (Elementa).. Přeložil František Servít. Jednota českých mathematiků, Praha, 1907.
Reference: [8] Kuřina, F.: Chvála „biflování“.. Učitel matematiky 18 (2009), 49–52.
Reference: [9] Kuřina, F.: O vyjadřování v matematice.. Učitel matematiky 19 (2011), 95–98.
Reference: [10] Kuřina, F.: Ekvivalence (č. j.) nebo ekvivalence (č. mn.)?. Učitel matematiky 20 (2011), 30–32.
Reference: [11] Leischner, P.: Silvestrovské rozjímání o ekvivalenci geometrických vět.. Učitel matematiky 19 (2011), 89–94.
Reference: [12] Leischner, P.: Omluva.. Učitel matematiky 19 (2011), 163–164.
Reference: [13] Maor, E.: The Pythagorean theorem.. Princeton University Press, Princeton, 2007. Zbl 1124.01002, MR 2683004
Reference: [14] Saxe, K.: Beginning functional analysis.. Springer, New York–Berlin–Heidelberg, 2002. Zbl 1002.46001, MR 1871419
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_62-2017-4_5.pdf 1.611Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo