Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 51-01
Summary:
Článek ukazuje, jak lze prezentovat Pýthagorovu větu a jak je možno s její pomocí učinit výuku elementární matematiky zajímavou a přitažlivou. Toho lze dosáhnout objasněním několika ekvivalentních formulací Pýthagorovy věty, jejím zobecněním pro libovolný trojúhelník a rozšířením na čtyřúhelník, resp. na čtyři, pět, či více bodů v prostoru. Článek se pokouší usnadnit učitelům práci, která je často komplikována jak administrativou, tak didaktickou literaturou nejrůznější úrovně.
References:
[1] Bečvář, J.: Lineární algebra. MatfyzPress, Praha, 2000.
[2] Bečvář, J.: Několik poznámek o ekvivalenci matematických vět. Učitel matematiky 19 (2011), 165–171.
[3] Bečvář, J.: Eristické ekvivalence F. Kuřiny. [online], [cit. 19. 10. 2017]. Dostupné z: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=200
[4] Dlab, V.: Důkladné porozumění elementární matematice. Učitel matematiky 17 (2009), 169–182.
[5] Dlab, V.: Důkladné porozumění pojmu ekvivalence. Učitel matematiky 19 (2010), 9–13.
[6] Dlab, V., Bečvář, J.: Od aritmetiky k abstraktní algebře. Serifa, Praha, 2016.
[7] Jednota českých mathematiků: Eukleidovy Základy (Elementa). Přeložil František Servít. Jednota českých mathematiků, Praha, 1907.
[8] Kuřina, F.: Chvála „biflování“. Učitel matematiky 18 (2009), 49–52.
[9] Kuřina, F.: O vyjadřování v matematice. Učitel matematiky 19 (2011), 95–98.
[10] Kuřina, F.: Ekvivalence (č. j.) nebo ekvivalence (č. mn.)?. Učitel matematiky 20 (2011), 30–32.
[11] Leischner, P.: Silvestrovské rozjímání o ekvivalenci geometrických vět. Učitel matematiky 19 (2011), 89–94.
[12] Leischner, P.: Omluva. Učitel matematiky 19 (2011), 163–164.
[13] Maor, E.: The Pythagorean theorem. Princeton University Press, Princeton, 2007. MR 2683004 | Zbl 1124.01002
[14] Saxe, K.: Beginning functional analysis. Springer, New York–Berlin–Heidelberg, 2002. MR 1871419 | Zbl 1002.46001
Partner of
EuDML logo