Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Jak číst a psát jména antických matematiků? V příspěvku jsou stručně shrnuty důvody, proč při přepisu starořeckých slov vyznačovat všechny délky. To je obvyklé v odborných textech zabývajících se antikou, mezi něž se řadí i texty z dějin matematiky. Jelikož jsou takovéto přepisy často odlišné od tvarů nabízených laické veřejnosti v slovníkové části Pravidel, uvádíme některé výhody, které přepisy s vyznačenými délkami přinášejí (např. je pak zřejmé, jak tato slova správně vyslovovat). Na závěr je připojen seznam jmen vybraných antických matematiků s vyznačenými délkami včetně 2. pádu kvůli správnému skloňování.
References:
[1] Horáček, F., Chlup, R.: Učebnice klasické řečtiny. Academia, Praha, 2012.
[2] Ústav pro jazyk český AV ČR: Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008–2017 [online], [cit. 1. 12. 2017]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/
[3] Martincová, O.: Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. Rozšířené vydání se schvalovací doložkou MŠMT. Ústav pro jazyk český AV ČR, Fortuna, Praha, 2004.
[4] Montanari, F.: Vocabolario della Lingua Greca. Terza editione, Loescher, Torino, 2013.
[5] Akademická příručka českého jazyka. Academia, Praha, 2014.
[6] Encyklopedie antiky. Academia, Praha, 1973.
Partner of
EuDML logo