Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku motivujeme a vysvětlíme základy Langlandsova programu, sítě domněnek propojujících řadu různých oblastí matematiky. Během toho se také setkáme s Riemannovou hypotézou a domněnkou Birche a Swinnerton-Dyera, dvěma ze sedmi problémů tisíciletí vyhlášených Clayovým matematickým institutem.
References:
[1] Bump, D.: Automorphic forms and representations. Cambridge University Press, 1998. MR 1431508
[2] Diamond, F., Shurman, J.: A first course in modular forms. Graduate Texts in Mathematics 228. Springer, 2005. MR 2112196
[3] Frenkel, E.: Lectures on the Langlands program and conformal field theory. [online]. Dostupné z: https://math.berkeley.edu/~frenkel/houches.pdf
[4] Friedberg, S.: What is... the Langlands program?. Notices Amer. Math. Soc. 65 (2018), 663–665. DOI 10.1090/noti1686 | MR 3792860
[5] Gelbart, S.: An elementary introduction to the Langlands program. Bull. Amer. Math. Soc. 10 (1984), 177–219. DOI 10.1090/S0273-0979-1984-15237-6 | MR 0733692
[6] Howe, R.: shrnutí článku [9] pro mathscinet. [online]. Dostupné z: http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=546619
[7] Křížek, M., Somer, L.: Abelova cena v roce 2016 udělena za důkaz Velké Fermatovy věty. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 3 (61) (2016), 169–188.
[8] Langlands, R.: Letter to André Weil. 1967 [online]. Dostupné z: http://publications.ias.edu/rpl/paper/43
[9] Langlands, R.: Automorphic representations, Shimura varieties, and motives. Ein Märchen. Automorphic forms, representations and $L$-functions. Proc. Sympos. Pure Math., Oregon State Univ., Corvallis, OR, 1977, Part 2, 205–246. MR 0546619
[10] Poincaré, H.: Mathematical creation. The Monist 3 (20) (1910), 321–335.
[11] Sletsjoe, A. B.: From quadratic reciprocity to Langlands’ program. [online]. Dostupné z: http://www.abelprize.no/c73016/binfil/download.php?tid=73038
Partner of
EuDML logo