Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97K70
Summary:
Lékařské testy zná z běžného života každý z nás. Díky jejich nedokonalosti – vyjádřené pojmy senzitivita a specificita – se jejich vyhodnocení neobejde bez pojmů z elementární statistiky. Metoda skupinových testů (group testing), vyvinutá během druhé světové války, je oproti tomu stále aktivní pole vědeckého zájmu; původní článek Roberta Dorfmana z roku 1943 zaznamenává stále přes čtyřicet citací ročně. V této práci se pokusíme seznámit čtenáře se základy tohoto oboru, a to včetně teoretických i praktických cvičení.
References:
[1] Charig, C. R., Webb, D. R., Payne, S. R., Wickham, J. E.: Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy. British Medical Journal, 292 (1986), 879–882. DOI 10.1136/bmj.292.6524.879
[2] Dorfman, R.: The detection of defective members of large populations. The Annals of Mathematical Statistics, 14 (1943), 436–440. DOI 10.1214/aoms/1177731363
Partner of
EuDML logo