Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 00A08, 97F60
Summary:
Každý zná jistě palindromy: slova, která se čtou stejně zepředu i pozpátku (např. krk, rotor, nepotopen). Palindromická čísla, tj. čísla, která mají palindromický zápis v nějaké přirozené bázi, jsou dobře matematicky prostudovaná. V článku představíme pojem antipalindromická čísla a poznatky o nich a porovnáme je s palindromickými čísly. Zejména vypíchneme překvapivý výsledek týkající se dělitelnosti a prvočísel mezi antipalindromickými čísly.
References:
[1] Joyce, J.: Ulysses. Sylvia Beach’s Shakespeare and Company, Paris, 1922.
[2] Ryzák, D.: Antipalindromy. SOČ práce, obor Matematika a statistika, 40 (2018),
[3]
Partner of
EuDML logo