Previous |  Up |  Next

Article

Title: Hranice Mendělejevovy tabulky prvků (Czech)
Title: The frontier of the Mendeleev periodic table of elements (English)
Author: Wagner, Vladimír
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 94
Issue: 1
Year: 2019
Pages: 32-44
.
Category: physics
.
.
Date available: 2019-05-07T09:04:15Z
Last updated: 2020-09-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/147681
.
Reference: [1] Wagner, V., Vícha, V., Janout, Z.: Hranice Mendělejevovy tabulky.Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku, dostupné z: http://fyzikalniolympiada.cz/texty/supertezke.pdf
Reference: [2] Wagner, V.: Detekce přítomnosti radionuklidů v atmosféře.Rozhledy matematicko-fyzikální, 92 (2017), 2, 10–22.
Reference: [3] Šedivý, P.: Kapitoly ze speciální teorie relativity.Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku,
Reference: [4] : Resolutions of the 26th CGPM.2018, dostupné z: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/CGPM-2018/26th-CGPM-Resolutions.pdf
.

Files

Files Size Format View
Rozhledy_094-2019-1_6.pdf 289.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo