Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Wagner, V., Vícha, V., Janout, Z.: Hranice Mendělejevovy tabulky. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku, dostupné z: http://fyzikalniolympiada.cz/texty/supertezke.pdf
[2] Wagner, V.: Detekce přítomnosti radionuklidů v atmosféře. Rozhledy matematicko-fyzikální, 92 (2017), 2, 10–22.
[3] Šedivý, P.: Kapitoly ze speciální teorie relativity. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku,
[4] Resolutions of the 26th CGPM. 2018, dostupné z: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/CGPM-2018/26th-CGPM-Resolutions.pdf
Partner of
EuDML logo