Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek je věnován problematice redefinice některých základních jednotek SI: jde o kilogram, ampér, kelvin a mol. V listopadu 2018 byla tato redefinice po mnoha letech výzkumu schválena na 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy v Paříži. I vzhledem k faktu, že taková zásadní změna definic probíhá obvykle jednou za mnoho desítek let, přilákala tato záležitost značnou pozornost světových médií a považujeme za vhodné s ní seznámit i českou odbornou veřejnost. Je třeba v této souvislosti poukázat i na málo známý fakt, že řada Nobelových cen za fyziku byla udělena právě za objevy v oblasti metrologie. I když reálný dopad do praxe je zanedbatelný, cílem článku je seznámit čtenáře přístupnou formou se zákulisím a významem této redefinice z pohledu zástupců Českého metrologického institutu, kteří se za ČR celého procesu přímo účastnili.
References:
[1] Barrow, J. D.: Natural units before Planck. Quart J. R. Astronom. Soc. 24, 24–26.
[2] Becker, P., De Bièvre, P., Fujii, K., Glaeser, M., Inglis, B., Luebbig, H., Mana, G.: Considerations on future redefinitions of the kilogram, the mole and other units. Metrologia 44 (2007), 1–14. DOI 10.1088/0026-1394/44/1/001
[3] Bordé, C. J.: Base units of the SI, fundamental constants and modern physics. Philos. Trans. A 363 (2005), 2177–2201. DOI 10.1098/rsta.2005.1635 | MR 2175574
[4] Cook, A. H.: Quantum metrology – standards of measurement based on atomic and quantum phenomena. Rep. Progr. Phys. 35 (1972), 463–528. DOI 10.1088/0034-4885/35/2/301
[5] Deslattes, R. D.: Determination of the Avogadro constant. Phys. Rev. Lett. 33 (1974), 463–466. DOI 10.1103/PhysRevLett.33.463
[6] Fletcher, N., Davis, R. S., Stock, M., Milton, M. J. T.: Modernizing the SI – implications of recent progress with the fundamental constants. Dostupné z: arXiv:1510.08324. (2015), 12 pp.
[7] Güttler, B.: Amount of substance and the mole in the SI. Metrologia 56 (2019), 044002, 14 pp. DOI 10.1088/1681-7575/ab1fae
[12] Klenovský, P.: Nové definice základních jednotek soustavy SI. Metrologie 28 (2019), 18–21.
[13] Mendelson, K. S.: On an early proposal for a unified system of units. Amer. J. Phys. 83, 183–185. DOI 10.1119/1.4896353
[14] Mills, I. M., Mohr, P. J., Quinn, T. J., Taylor, B. N., Williams, E. R.: Redefinition of the kilogram, ampere, kelvin and mole: a proposed approach to implementing CIPM recommendation 1 (CI-2005). Metrologia 43 (2006), 227–246. DOI 10.1088/0026-1394/43/3/006
[15] Mockler, R. C.: Atomic beam frequency standards. Adv. Electronics and Electron Phys. 15 (1961), 1–71. DOI 10.1016/S0065-2539(08)60931-2
[16] Mohr, P. J.: Defining units in the quantum based SI. Metrologia 45 (2008), 129–133. DOI 10.1088/0026-1394/45/2/001
[17] Mohr, P. J., Newell, D. B., Taylor, B. N., Tiesinga, E.: Data and analysis for the CODATA 2017 special fundamental constants adjustment. Metrologia 55 (2018), 125–146.
[18] Riehle, F., Gill, P., Arias, F., Robertsson, L.: The CIPM list of recommended frequenecy standard values: guidelines and procedures. Metrologia 56 (2019), 044002, 14 pp.
[19] Stock, M., Davis, R., De Mirandés, E., Milton, M. J. T.: The revision of the SI – the result of three decades of progress in metrology. Metrologia 56 (2019), 022001, 14 pp.
[20] Taylor, B. N.: The possible role of the fundamental constants in replacing the kilogram. IEEE Trans. Instrumentation Measurement 40 (1991), 86–91. DOI 10.1109/TIM.1990.1032889
[21] Tomilin, K. A.: Natural systems of units. In: Proc. of the XXII Workshop on high energy physics and field theory, 287–296. Dostupné z: http://www.ihst.ru/personal/tomilin/papers/tomil.pdf
Partner of
EuDML logo