Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek popisuje důvody, které vedly ke změně definice standardu hmotnosti -- kilogramu, jedné ze základních jednotek SI, a novou praktickou realizaci tohoto standardu.
References:
[1] Andreas, B.: Counting the atoms in a $^{28}$Si crystal for a new kilogram definition. Metrologia 48 (2011), S1–S13. DOI 10.1088/0026-1394/48/2/S01
[2] Bonse, U., Hart, M.: Principles and design of Laue-case X-ray interferometers. Z. Phys. 188 (1965), 154–164. DOI 10.1007/BF01339402
[3] bipm.org: International Avogadro Project. Dostupné z: http://www.bipm.org/en/bipm/mass/avogadro
[4] Klenovský, P., Pražák, D.: Nové definice základních jednotek soustavy SI. PMFA 64 (2019), 129–138.
[5] Obdržálek, J.: Tendence při revizi řady norem ISO/IEC 80000 Physical quantities and units. Metrologie 25 (2016), 22–23.
[6] Obdržálek, J.: Nový kilogram v SI. Čs. čas. fyz. 69 (2019), 244–246.
[7] Obdržálek, J.: Nové základní jednotky SI. Čs. čas. fyz. 69 (2019), 254–257.
[8] bipm.org: On the revision of the International System of Units (SI). Dostupné z: http://www.bipm.org/utils/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf
[9] Schlamminger, S.: A summary of the Planck constant measurements using a watt balance with a superconducting solenoid at NIST. Metrologia 52 (2015), L5–L8. DOI 10.1088/0026-1394/52/2/L5
[10] Šindelář, V., Tůma, Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. Česká metrologická společnost, Praha, 2002.
[11] bipm.org: The BIPM Kibble balance (watt balance). Dostupné z: http://www.bipm.org/en/bipm/mass/watt-balance
[12] bipm.org: The International System of Units (SI). Dostupné z: http://www.bipm.org/en/measurement-units/#si-base-units
[13] Zakel, S., Wundrack, S., Niemann, H., Rienitz, O., Schiel, D.: Infrared spectrometric measurement of impurities in highly enriched ‘Si28’. Metrologia 48 (2011), S14–S19.
Partner of
EuDML logo