Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A55, 01A60, 01A70
Summary:
Česká matematická komunita přežila léta první světové války na rozdíl od francouzské či italské matematické komunity bez velkých problémů, v relativním bezpečí a bez velkých personálních ztrát. Jediným českým vysokoškolským profesorem matematiky, který zahynul v přímých bojích, byl František Velísek (1877--1914). Kolem jeho smrti se vytvořila dojemná legenda. Na základě archivních materiálů se pokusíme přiblížit jeho zajímavé životní osudy a nepříliš rozsáhlé dílo.
References:
[1] Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole 3 (1952/1953), č. 8, vnitřní obálka.
[2] Bečvář, J.: Eduard Weyr (1852–1903). Dějiny matematiky, svazek 2. Prometheus, Praha, 1995. MR 1935795
[3] Bečvář, J., Bečvářová, M.: Matematika v období 1850 až 1918. In: Kraus, I. a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 427–465.
[4] Bečvář, J., Bečvářová, M., Škoda, J.: Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71. Dějiny matematiky, svazek 28. Nakladatelství ČVUT v Praze, Praha, 2006. MR 2976623
[5] Bečvářová, M.: Česká matematická komunita v letech 1848–1918. Dějiny matematiky, svazek 34. MatfyzPress, Praha, 2008.
[6] Bečvářová, M.: Prague universities as an example of the university in Austro-Hungarian Empire: Mathematicians and their activities. In: Brizzi, G. P., Signori, E. (eds.): Minerva armata. Le università e la Grande guerra, CLUEB Casa editrice, Bologna, 2017, 127–139.
[7] Drábek, K.: 125 let katedry matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty ČVUT v Praze. In: Budínský, B. (ed.): 125 let katedry matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty ČVUT v Praze, její historie a současnost, ČVUT, Praha, 1977, 8–21.
[8] Drábek, K.: 125 let katedry matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty ČVUT. Dějiny věd a techniky 12 (1979), č. 1, 33–45.
[9] Hykšová, M.: Karel Rychlík (1885–1968). Dějiny matematiky, svazek 22. Prometheus, Praha, 2003. MR 2110226
[10] Jílek, F., Lomič, V., Horská, P.: Dějiny ČVUT. ČVUT, Praha, svazek 1, část 2, 1978.
[11] Kadeřávek, F.: Vzpomínáme 1914 až 1918. Technik. Časopis akademické obce Českého vysokého učení technického v Praze 8 (1938–1939), č. 7, 122–123.
[12] Univerzita Karlova: Katalog mimořádných posluchačů Filozofické fakulty Německé univerzity v Praze, školní rok 1900/1901. Archiv Univerzity Karlovy
[13] Univerzita Karlova: Katalogy posluchačů Filozofické fakulty České univerzity v Praze, zimní semestr 1899/1900 až letní semestr 1900/1901. Archiv Univerzity Karlovy
[14] Univerzita Karlova: Katalogy posluchačů Filozofické fakulty České univerzity v Praze, zimní semestr 1902/1903 až letní semestr 1903/1904. Archiv Univerzity Karlovy
[15] Kučera, B., Panýrek, D., Slavík, Fr.: Věstník IV. sjezdu českých přírodozpytcův a lékařů v Praze, konaný 6.–10. června 1908. Praha, 1908.
[16] Univerzita Karlova: Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II. (1900–1908). Archiv Univerzity Karlovy
[17] Novák, B.: Life and Work of Vojtěch Jarník. Prometheus, Praha, 1999.
[18] Panýrek, D., Slavík, Fr.: Věstník V. sjezdu českých přírodozpytcův a lékařů v Praze, od 29. května do 3. června 1914. Praha, 1914.
[19] Univerzita Karlova: Posudek disertační práce F. Velíska. Fond Posudky disertačních prací obhájených na Filozofické fakultě, c. k. české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Archiv Univerzity Karlovy
[20] Vysoká škola technická v Praze: Programm cís. král. české vysoké školy technické v Praze na studijní rok 1910–1911.
[21] Vysoká škola technická v Praze: Programm cís. král. české vysoké školy technické v Praze na studijní rok 1915–1916.
[22] Univerzita Karlova: Protokol o přísných zkouškách k dosažení hodnosti doktora na filosofické fakultě c. k. české university v Praze, řízení č. 333. Archiv Univerzity Karlovy
[23] Jednota českých matematiků: Protokoly se schůzí výborových Jednoty 15. 11. 1895 – 24. 2. 1902. Fond Jednota českých matematiků a fyziků, Archiv Akademie věd České republiky v Praze
[24] Protokoly výborových schůzí (11. 4. 1902 až 7. 12. 1909), kartón č. 1. Fond Jednota českých matematiků a fyziků, Archiv Akademie věd České republiky v Praze
[25] Jednota českých matematiků: Protokoly výborových schůzí (8. 12. 1909 až 24. 6. 1922), kartón č. 2. Fond Jednota českých matematiků a fyziků, Archiv Akademie věd České republiky v Praze
[26] Pt.: Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků. Časopis pěst. math. fys. 35 (1906), 247–248.
[27] Pt.: Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků a fysiků. Časopis pěst. math. fys. 42 (1913), 206–208.
[28] Rychlík, K.: †Ph. Dr. František Velísek. Časopis pěst. mat. fys. 51 (1922), 247–248.
[29] Šišma, P.: František Velísek. heslo, In: Významní matematici v českých zemích. Dostupné z: http://web.math.muni.cz/biografie/index.html [cit. 15. 7. 2019].
[30] Velísek, V.: Příliv a odliv. 1904, 106 rukopisných stran, disertační práce č. 333, fond Disertační práce Filozofické fakulty, Archiv Univerzity Karlovy.
[31] Česká Královská společnost nauk: Věstník české Královské společnosti nauk. Třída matematicko-přírodovědecká.
[32] Česká Královská společnost nauk: Věstník české Královské společnosti nauk. Třída matematicko-přírodovědecká.
[33] Vojenský ústřední archiv v Praze: Vojenská složka Františka Velíska. Vojenský ústřední archiv v Praze
[34] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků za správní rok 1899–1900 přednesená ve valné schůzi dne 5. prosince 1900.
[35] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků za správní rok 1901–1902 přednesená ve valné schůzi dne 3. prosince 1902.
[36] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků za správní rok 1902–1903 přednesená ve valné schůzi dne 5. prosince 1903.
[37] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků za správní rok 1903–1904 přednesená ve valné schůzi dne 7. prosince 1904.
[38] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků za správní rok 1909–1910 přednesená ve valné schůzi dne 11. prosince 1910.
[39] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků a fysiků za správní rok 1913–1914 přednesená ve valné schůzi dne 10. ledna 1915.
[40] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků a fysiků za správní rok 1914–1915 přednesená ve valné schůzi dne 8. prosince 1915.
[41] Jednota českých mathematiků: Výroční zpráva Jednoty českých mathematiků a fysiků za správní rok 1915–1916.
[42] Královská česká společnost nauk: Výroční zpráva Královské české společnosti nauk za rok 1911.
[43] Královská česká společnost nauk: Výroční zpráva Královské české společnosti nauk za rok 1914.
[44] Cís. král. české vyšší gymnasium v Uh. Hradišti: XV. výroční zpráva cís. král. českého vyššího gymnasia v Uh. Hradišti za školní rok 1898–1899.
[45] Cís. král. české vyšší gymnasium v Uh. Hradišti: XVI. výroční zpráva cís. král. českého vyššího gymnasia v Uh. Hradišti za školní rok 1899–1900.
[46] Vysoká škola technická v Praze: Zápisy ze zasedání profesorského sboru c. k. české vysoké školy technické v Praze. Fond Protokoly ze zasedání profesorského sboru ČVŠT – Rektorát, kartón č. 4, Archiv Českého vysokého učení technického v Praze
[47] Vysoká škola technická v Praze: Zápisy ze zasedání profesorského sboru c. k. české vysoké školy technické v Praze. Fond Protokoly ze zasedání profesorského sboru ČVŠT – Rektorát, kartón č. 5, Archiv Českého vysokého učení technického v Praze
[48] Vysoká škola technická v Praze: Zápisy ze zasedání profesorského sboru c. k. české vysoké školy technické v Praze. Fond Protokoly ze zasedání profesorského sboru ČVŠT – Rektorát, kartón č. 6, Archiv Českého vysokého učení technického v Praze
[49] Česká zkušební komise: Zkoušky učitelské způsobilosti – Česká zkušební komise. Fond ZKG, Archiv Univerzity Karlovy
[50] Náš domov: Dr. František Velísek. Náš domov 38 (1929), č. 10, ze dne 1. října 1929, 1. Dostupné z: http://www.jirikalab.estranky.cz/clanky/osobnosti=regionu/frantisek-velisekmatematik.html http://www.jirikalab.estranky.cz/clanky/osobnosti=regionu/frantisek-velisek_matematik.html [cit. 12. 6. 2019].
[51] Jednota českých mathematiků: Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků. Časopis pěst. math. fys. 36 (1907), 166–168.
Partner of
EuDML logo