Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 11-01, 11-02, 11E25
Summary:
Článek představuje užití kvaternionů k důkazu Lagrangeovy věty o čtyřech čtvercích a použití stejných myšlenek k důkazům univerzálnosti dalších kvadratických forem. Užito je vlastností normy a ideálů v jistých kvaternionových oborech.
References:
[1] Coan, B., Perng, C.: Factorization of Hurwitz quaternions. International Mathematical Forum (2012) [online], [cit. 27. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.m-hikari.com/imf/imf-2012/41-44-2012/perngIMF41-44-2012.pdf MR 2967414
[2] Heath, T.: Diophantus of Alexandria; a study in the history of Greek algebra. Cambridge University Press, Cambridge, 1910. MR 1548384
[3] Hurwitz, A.: Ueber die Zahlentheorie der Quaternionen. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Matematisch-physikalische Klasse (1896), 313–340.
Partner of
EuDML logo