Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97K60, 97k80
Summary:
Stochastická metoda Monte Carlo (tedy kombinující pravděpodobnost a statistiku) nachází uplatnění v mnoha oblastech: jaderná a částicová fyzika [Frýbort, J.: Monte Carlo není jenom hazard, Rozhledy matematicko-fyzikální, 86 (2011), 3, 4–12.], termodynamika a statistická fyzika [Malijevský, Alex., Kluiber, Z., Obdržálek, J., Malijevský, Anat.: Monte Carlo, stavové rovnice a tuhé koule. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 40 (1995), 2, 88–95.], předpověď počasí, počítačová grafika, filmové efekty, finanční matematika. My si vysvětlíme podstatu metody a uká žeme některé její aplikace, přičem ž si vystačíme se znalostmi středo školské matematiky obohacenými o pojmy náhodná veličina, střední hodnota a rozptyl.
References:
[1] Calda, E., Dupač, V.: Matematika pro gymnázia: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Prometheus, Praha, 1996.
[2] Dřímal, J., Trunec, D., Brablec, A.: Úvod do Metody Monte Carlo. Skripta, Masarykova univerzita, Brno, 2006, http://www.physics.muni.cz/trunec/mc.pdf
[3] Fabian, F., Kluiber, Z.: Metoda Monte Carlo a možnosti jejího uplatnění. Prospektrum, Praha, 1998.
[4] Frýbort, J.: Monte Carlo není jenom hazard. Rozhledy matematicko-fyzikální, 86 (2011), 3, 4–12.
[5] Malijevský, Alex., Kluiber, Z., Obdržálek, J., Malijevský, Anat.: Monte Carlo, stavové rovnice a tuhé koule. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 40 (1995), 2, 88–95.
Partner of
EuDML logo