Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Nejen pro řešitele 68. ročníku matematické olympiády je určen tento příspěvek, v němž představíme řešení 2. úlohy krajského kola kategorie C, které se konalo 2. 4. 2019. Kromě autorského řešení zveřejníme i dvě velmi pěkná studentská řešení. Našli se i další řešitelé, kteří za úlohu získali plný počet bodů. Opravující úlohy, autorka tohoto příspěvku, subjektivně vyhodnotila zde prezentovaná řešení jako nejelegantnější.
Partner of
EuDML logo