Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Seznámíte se s FYKOSem, který je nejen Fyzikálním korespondenčním seminářem pro středo školáky, ale i souborem dal ších atraktivních aktivit pro zájemce o fyziku. V druhé části článku si můž ete přečíst ukázky pár zajímavých úloh z nedávných ročníků FYKOSu se stručnými řešeními.
Partner of
EuDML logo