Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek popisuje možný způsob zavedení fyzikální veličiny síla a následné vyslovení Newtonových pohybových zákonů v rámci středoškolské fyziky. Metodika popsaná v článku vychází z bohatých zkušeností autora se středoškolskými žáky i učiteli. Následně jsou v článku prezentovány kvalitativní úlohy, které (opět na základě zkušeností autora článku) dělávají problémy jak žákům, tak učitelům. Obě tyto skupiny čtenářů v článku tedy mohou najít inspiraci.
References:
[1] Encyklopedia fyziky: Obtékání těles reálnou tekutinou. http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/127 [cit. 4. 2. 2019]
[2] Poledňáková, Marie: Jak se krotí krokodýli. Film, režie Marie Poledňáková, 2006.
Partner of
EuDML logo