Previous |  Up |  Next

Article

Title: 100 let fyziky na Masarykově univerzitě (Czech)
Title: 100 Years of Physics at Masaryk University (English)
Author: Novotný, Jan
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2019
Pages: 189-202
Summary lang: Czech
.
Category: physics
.
Summary: U příležitosti stého výročí založení Masarykovy univerzity v Brně rekapitulujeme, co se na ní během století odehrálo na poli fyziky. Všímáme si vývoje fyzikálních pracovišť a témat jejich práce, hlavních výsledků, význačných osobností, současného stavu bádání a vzdělávání a vyhlídek do budoucnosti. (Czech)
.
Date available: 2020-02-20T12:43:57Z
Last updated: 2021-01-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148019
.
Reference: [1] Beránek, J.: Bohuslav Hostinský (1884–1951).. Časopis pěst. mat. 109 (1984), 442–448. MR 0774284
Reference: [2] Brdička, M., Schwabik, Š.: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky a jeho pokračovatelé.. In: Pátý, L. (ed.): Jubilejní almanach JČMF 1862–1987, JČMF, 1987, 59.
Reference: [3] Černák, M., Kobíková, Z.: Ústav fyzikální elektroniky je výborná značka s dobrou pověstí. [online]. Dostupné z http://www1.sci.muni.cz/cz/RozhovorCernak/Rozhovor
Reference: [4] Černohorský, M.: Newtonova translačně-rotační formulace prvního zákona pohybu.. In: Dub, P., Musilová, J. (eds.): Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání, Masarykova univerzita, Brno, 2010, 248–254.
Reference: [5] Černohorský, M., Fojtíková, M.: Pocta Ernstu Machovi.. JČMF, 1988.
Reference: [6] : Seminář Pedagogicko-fyzikální dialogy, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem 15.–18. září 1986.. Odborná skupina Pedagogická fyzika, JČMF, Brno, 1986.
Reference: [7] Einstein, A.: Z mých pozdějších let – Jak vidím svět II.. Lidové noviny, 1995.
Reference: [8] Fasora, L., Hanuš, J.: Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě.. Masarykova univerzita, 2009.
Reference: [9] Guth, V., Link, F., Mohr, J. M., Šternberk, B.: Astronomie I, II.. Československá akademie věd, 1954.
Reference: [10] Havlík, V.: Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu.. Fyzikální ústav AV ČR, 2007.
Reference: [11] Hostinský, B.: Diferenciální geometrie křivek a ploch.. Knihovna spisů matematických a fyzikálních, JČMF, 1915.
Reference: [12] Hostinský, B.: Mechanika tuhých těles. Knihovna spisů matematických a fyzikálních, JČMF, 1924.
Reference: [13] Hostinský, B.: O pravděpodobnosti jevů, jež jsou spojeny v Markovovy řetězy.. Sborník přírodovědecký 6 (1929), 289–340.
Reference: [14] Hostinský, B.: Méthodes générales du calcul des probabilités.. Gauthier-Villars, Paris, 1931.
Reference: [15] Hrazdíra, I.: Stručná historie Ústavu lékařské fyziky, později biofyziky, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1920–2010.. Tribun EU, Brno, 2010.
Reference: [16] Košťál, R.: Život a dílo profesora Dr. Josefa Zahradníčka.. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 2 (1957), 303–319.
Reference: [17] Kučírek, J.: Zemřel profesor Antonín Vašíček.. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 2 (1967), 119–121.
Reference: [18] Litzman, O.: 30 let fyziky na Přírodovědecké fakultě UJEP Brno.. Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP Brunensis, Physica 2 (5) (1975), 55–64.
Reference: [19] Litzman, O.: Prof. PhDr. Bohuslav Hostinský – století od narození.. Čs. čas. fyz. A35 (1985), 58–72.
Reference: [20] Litzman, O., Sekanina, M.: Užití grup ve fyzice.. Academia, 1982. MR 0751785
Reference: [21] Lukeš, F.: 10 let od úmrtí profesora Vašíčka.. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 21 (1976), 295–297.
Reference: [22] Macků, B.: Antwort auf die Bemerkung des Herrn Max Wien.. Phys. Z. 9 (1908), 646–647.
Reference: [23] Macků, B., Nachtikal, F., Novák, V.: Základy praktické fyziky.. Brno, 1923.
Reference: [24] Mačák, K.: Vývoj teorie pravděpodobnosti v českých zemích do roku 1938.. Prometheus, 2005, 122–141.
Reference: [25] Malina, J., Novotný, J.: Kurt Gödel.. Nadace Universitas Masarykiana, 1996.
Reference: [26] Mazanec, P.: Historie fyziky na Masarykově univerzitě v Brně.. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta MU, 2003.
Reference: [27] Mikulášek, Z., Pokorný, Z., Gabzdyl, P.: 100+1 záludných otázek z astronomie.. Aventinum, 2018.
Reference: [28] Mornstein, V.: Utopený Archimedes.. Klika, 2005.
Reference: [29] Mornstein, V.: A přece se netočí.. Klika, 2012.
Reference: [30] Musilová, J., Musilová, P.: Matematika pro porozumění i praxi, 1, 2, 3.. VUTIUM, Brno, 2006–2017.
Reference: [31] Novák, V.: Fyzika I, II.. JČMF, 1929.
Reference: [32] Pátý, L.: Prof. Dr. Václav Truneček šedesátník.. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 24 (1979), 295–296.
Reference: [33] Pospíšil, B.: Principe général pour déduire les équations fondamentales de la physique.. Časopis pěst. mat. fys. 69 (1935), 203–210.
Reference: [34] Saint-Aubin, Y., Vinet, L.: Theoretical physics at the end of twentieth century.. Springer, 2002, 181. MR 1882555
Reference: [35] Semerád, A.: Prof. Dr. Bohumil Kladivo.. Časopis pěst. mat. fys. 71 (1946), 27–35.
Reference: [36] Schrödinger, E.: Co je život? Duch a hmota. K mému životu.. VUTIUM, 2002.
Reference: [37] Stephani, H., Kramer, D., Maccallum, M., Hoenselaers, C., Herlt, E.: Exact solutions of Einstein’s field equations.. Cambridge University Press, 2009. MR 0614593
Reference: [38] Štefl, V.: Mikuláš Koperník.. Prometheus, 2002.
Reference: [39] Štefl, V.: Klaudios Ptolemaios.. Prometheus, 2005.
Reference: [40] Vašíček, A.: Optika tenkých vrstev.. Nakladatelství Československé akademie věd, 1956.
Reference: [41] Vašíček, A.: Měření a vytváření tenkých vrstev v optice.. Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.
Reference: [42] Vašíček, A.: Optics of thin films.. North-Holland, 1960. MR 0127141
Reference: [43] Velíšek, J.: Prof. Dr. Josef Sahánek.. Časopis pěst. mat. fys. 71 (1946), 17–22.
Reference: [44] Vladimirov, J. S., Mickevič, N. V., Horský, J.: Space time gravitation.. Mir, Moskva, 1987.
Reference: [45] Volterra, V., Hostinský, B.: Ópérations infinitésimales linéaires.. Gauthier-Villars, Paris, 1938.
Reference: [46] Zahradníček, J.: Prof. Dr. Bedřich Macků.. Časopis pěst. mat. fys. 59 (1930), 23–29.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_64-2019-4_1.pdf 3.670Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo