Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
U příležitosti stého výročí založení Masarykovy univerzity v Brně rekapitulujeme, co se na ní během století odehrálo na poli fyziky. Všímáme si vývoje fyzikálních pracovišť a témat jejich práce, hlavních výsledků, význačných osobností, současného stavu bádání a vzdělávání a vyhlídek do budoucnosti.
References:
[1] Beránek, J.: Bohuslav Hostinský (1884–1951). Časopis pěst. mat. 109 (1984), 442–448. MR 0774284
[2] Brdička, M., Schwabik, Š.: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky a jeho pokračovatelé. In: Pátý, L. (ed.): Jubilejní almanach JČMF 1862–1987, JČMF, 1987, 59.
[3] Černák, M., Kobíková, Z.: Ústav fyzikální elektroniky je výborná značka s dobrou pověstí. [online]. Dostupné z  http://www1.sci.muni.cz/cz/RozhovorCernak/Rozhovor
[4] Černohorský, M.: Newtonova translačně-rotační formulace prvního zákona pohybu. In: Dub, P., Musilová, J. (eds.): Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání, Masarykova univerzita, Brno, 2010, 248–254.
[5] Černohorský, M., Fojtíková, M.: Pocta Ernstu Machovi. JČMF, 1988.
[6] Seminář Pedagogicko-fyzikální dialogy, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem 15.–18. září 1986. Odborná skupina Pedagogická fyzika, JČMF, Brno, 1986.
[7] Einstein, A.: Z mých pozdějších let – Jak vidím svět II. Lidové noviny, 1995.
[8] Fasora, L., Hanuš, J.: Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě. Masarykova univerzita, 2009.
[9] Guth, V., Link, F., Mohr, J. M., Šternberk, B.: Astronomie I, II. Československá akademie věd, 1954.
[10] Havlík, V.: Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu. Fyzikální ústav AV ČR, 2007.
[11] Hostinský, B.: Diferenciální geometrie křivek a ploch. Knihovna spisů matematických a fyzikálních, JČMF, 1915.
[12] Hostinský, B.: Mechanika tuhých těles. Knihovna spisů matematických a fyzikálních, JČMF, 1924.
[13] Hostinský, B.: O pravděpodobnosti jevů, jež jsou spojeny v Markovovy řetězy. Sborník přírodovědecký 6 (1929), 289–340.
[14] Hostinský, B.: Méthodes générales du calcul des probabilités. Gauthier-Villars, Paris, 1931.
[15] Hrazdíra, I.: Stručná historie Ústavu lékařské fyziky, později biofyziky, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1920–2010. Tribun EU, Brno, 2010.
[16] Košťál, R.: Život a dílo profesora Dr. Josefa Zahradníčka. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 2 (1957), 303–319.
[17] Kučírek, J.: Zemřel profesor Antonín Vašíček. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 2 (1967), 119–121.
[18] Litzman, O.: 30 let fyziky na Přírodovědecké fakultě UJEP Brno. Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP Brunensis, Physica 2 (5) (1975), 55–64.
[19] Litzman, O.: Prof. PhDr. Bohuslav Hostinský – století od narození. Čs. čas. fyz. A35 (1985), 58–72.
[20] Litzman, O., Sekanina, M.: Užití grup ve fyzice. Academia, 1982. MR 0751785
[21] Lukeš, F.: 10 let od úmrtí profesora Vašíčka. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 21 (1976), 295–297.
[22] Macků, B.: Antwort auf die Bemerkung des Herrn Max Wien. Phys. Z. 9 (1908), 646–647.
[23] Macků, B., Nachtikal, F., Novák, V.: Základy praktické fyziky. Brno, 1923.
[24] Mačák, K.: Vývoj teorie pravděpodobnosti v českých zemích do roku 1938. Prometheus, 2005, 122–141.
[25] Malina, J., Novotný, J.: Kurt Gödel. Nadace Universitas Masarykiana, 1996.
[26] Mazanec, P.: Historie fyziky na Masarykově univerzitě v Brně. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta MU, 2003.
[27] Mikulášek, Z., Pokorný, Z., Gabzdyl, P.: 100+1 záludných otázek z astronomie. Aventinum, 2018.
[28] Mornstein, V.: Utopený Archimedes. Klika, 2005.
[29] Mornstein, V.: A přece se netočí. Klika, 2012.
[30] Musilová, J., Musilová, P.: Matematika pro porozumění i praxi, 1, 2, 3. VUTIUM, Brno, 2006–2017.
[31] Novák, V.: Fyzika I, II. JČMF, 1929.
[32] Pátý, L.: Prof. Dr. Václav Truneček šedesátník. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 24 (1979), 295–296.
[33] Pospíšil, B.: Principe général pour déduire les équations fondamentales de la physique. Časopis pěst. mat. fys. 69 (1935), 203–210.
[34] Saint-Aubin, Y., Vinet, L.: Theoretical physics at the end of twentieth century. Springer, 2002, 181. MR 1882555
[35] Semerád, A.: Prof. Dr. Bohumil Kladivo. Časopis pěst. mat. fys. 71 (1946), 27–35.
[36] Schrödinger, E.: Co je život? Duch a hmota. K mému životu. VUTIUM, 2002.
[37] Stephani, H., Kramer, D., Maccallum, M., Hoenselaers, C., Herlt, E.: Exact solutions of Einstein’s field equations. Cambridge University Press, 2009. MR 0614593
[38] Štefl, V.: Mikuláš Koperník. Prometheus, 2002.
[39] Štefl, V.: Klaudios Ptolemaios. Prometheus, 2005.
[40] Vašíček, A.: Optika tenkých vrstev. Nakladatelství Československé akademie věd, 1956.
[41] Vašíček, A.: Měření a vytváření tenkých vrstev v optice. Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.
[42] Vašíček, A.: Optics of thin films. North-Holland, 1960. MR 0127141
[43] Velíšek, J.: Prof. Dr. Josef Sahánek. Časopis pěst. mat. fys. 71 (1946), 17–22.
[44] Vladimirov, J. S., Mickevič, N. V., Horský, J.: Space time gravitation. Mir, Moskva, 1987.
[45] Volterra, V., Hostinský, B.: Ópérations infinitésimales linéaires. Gauthier-Villars, Paris, 1938.
[46] Zahradníček, J.: Prof. Dr. Bedřich Macků. Časopis pěst. mat. fys. 59 (1930), 23–29.
Partner of
EuDML logo