Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A60, 01A61, 01A73
Summary:
Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.
References:
[1] Adámek, J., Rosický, J.: Locally presentable and accessible categories. Cambridge University Press, 1994. MR 1294136
[2] Adámek, J., Rosický, J., Vitale, E. M.: Algebraic theories. A categorical introduction to general algebra. With a foreword by F. W. Lawvere. Cambridge Tracts in Mathematics, 184. Cambridge University Press, Cambridge, 2011. MR 2757312
[3] Balcar, B., Koutník, V., Simon, P.: Eduard Čech 1893–1960. Math. Slovaca 43 (1993), 381–392. MR 1241376
[4] Bartušek, M., Došlá, Z., Graef, J. R.: The nonlinear limit-point/limit-circle problem. Birkhäuser, Boston, MA, 2004. MR 2020682
[5] Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P.: Učebnice matematiky pro 6.–9. třídu základních škol. Dostupné z: https://ucebnice.fraus.cz
[6] Boček, L., Kuřina, F.: Ovlivnili vyučování matematice. Eduard Čech 1893–1960. MatfyzPress, Praha, 2013.
[7] Borůvka, O.: O jistém problému minimálním. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 3 (1926), 37–58.
[8] Borůvka, O.: Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à quatre dimensions à courbure constante. Académie tchèque des sciences. Bulletin international 29 (1928), 256–277.
[9] Borůvka, O.: Sur les surfaces représentées par les fonctions sphériques de première espèce. J. Math. Pures Appl. 12 (1933), 337–383.
[10] Borůvka, O.: Lineare Diferential-transformationen 2. Ordnung. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1967. Linear differential transformations of the second order. Přeloženo z němčiny F. M. Arscottem. The English Universities Press, London, 1971. MR 0463539
[11] Borůvka, O.: Několik vzpomínek na matematický život v Brně. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 22 (1977), 91–99.
[12] Cap, A., Slovák, J.: Parabolic geometries I. Background and general theory. Mathematical Surveys and Monographs, 154. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009. DOI 10.1090/surv/154 | MR 2532439
[13] Cap, A., Slovák, J., Souček, V.: Bernstein-Gelfand-Gelfand sequences. Ann. of Math. 154 (2001), 97–113. DOI 10.2307/3062111 | MR 1847589
[14] Čech, E.: Les groupes de Betti d’un complexe infini. Fund. Math. 25 (1935), 33–44. DOI 10.4064/fm-25-1-33-44
[15] Čech, E.: Multiplications on a complex. Ann. of Math. 37 (1936), 681–697. DOI 10.2307/1968483 | MR 1503304
[16] Čech, E.: On bicompact spaces. Ann. of Math. 38 (1937), 823–844. DOI 10.2307/1968839 | MR 1503374
[17] Čech, E., Fubini, G.: Geometria proiettiva differenziale I. Zanichelli, Nicola (Bologna), 1926.
[18] Došlý, O., Elyseeva, J., Šimon Hilscher, R.: Symplectic difference dystems: Oscillation and spectral theory. Birkhäuser, 2019. MR 3970258
[19] Došlý, O., Řehák, P.: Half-linear differential equations. North-Holland Mathematics Studies, 202. Elsevier Science, Amsterdam, 2005. MR 2158903 | Zbl 1090.34001
[20] Fuchs, E.: Otakar Borůvka a francouzská matematika. Práce z dějin vědy, 21. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2009, 69–80.
[21] Herman, J., Kučera, R., Šimša, J.: Equations and inequalities, elementary problems and theorems in algebra and number theory. CMS Books in Mathematics, Springer, 2000. MR 1748754
[22] Herman, J., Kučera, R., Šimša, J.: Counting and configurations. Problems in combinatorics, arithmetic, and geometry. CMS Books in Mathematics, Springer, 2003. MR 1950450
[23] Hostinský, B.: On the arbitrary function method in the calculation of probabilities. Acta Math. 49 (1928), 95–113. MR 1555237
[24] Kolář, I., Michor, P. W., Slovák, J.: Natural operations in differential geometry. Springer-Verlag, Berlin, 1993. MR 1202431 | Zbl 0782.53013
[25] Lerch, M.: Note sur la fonction ${\mathcal K}(w,x,s)=\sum_{k=0}^\infty \frac{{\rm e}^{2k\pi ix}}{(w+k)^s}$. Acta Math. 11 (1887–1888), 19–24. DOI 10.1007/BF02612318 | MR 1554747
[26] Neuman, F.: Global properties of linear ordinary differential equations. Kluwer Academic Publishers, 1991. MR 1192133 | Zbl 0784.34009
[27] Novotný, M.: Sur un probleme de la théorie des applications. Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, 1953, 53–64. MR 0061149
[28] Ráb, M.: Kriterien für die Osczillation der Lösungen der Differentialgleichung $[p(x)y^{\prime }]^{\prime }+q(x)y=0$. Časopis pěst. mat. 84 (1959), 335–370. MR 0114964
[29] Rosický, J.: Zemřel docent Milan Sekanina. Časopis pěst. mat. 113 (1988), 321–327.
[30] Rosický, J.: Historie matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Rukopis, kapitola knihy v přípravě. Text bude k dispozici na http://www.math.muni.cz
[31] Sekanina, M.: On an ordering of the set of vertices of a connected graph. Spisy Přírod. Fak. Univ. Brno, 1960, 137–141. MR 0140095
[32] Skula, L.: Eine Bemerkung zu dem ersten Fall der Fermatschen Vermutung. J. Reine Angew. Math. 253 (1972), 1–14. MR 0297725
[33] Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Prometheus, Praha, 2002.
[34] Třešnák, Z., Šarmanová, P., Půža, B.: Otakar Borůvka. Nadace Universitas Masarykiana, nakladatelství Granos Plus, Brno, 1996. MR 1464294
[35] Volterra, V., Hostinsky, B.: Opérations infinitésimales linéaires. Gauthier-Villars, Paris, 1938.
Partner of
EuDML logo