Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Článek je věnován náhodně získané informaci doplňující fakta z pobytu Alberta Einsteina v Praze v letech 1911–1912. Díky svědectví pamětníků se okruh jeho pra žských kolegů a obdivovatelů, jako byl např. matematik Georg Pick, fyzik a filozof Philipp Frank nebo fyzik Karel Teige, roz šířil o profesora fyziky a elektrotechniky na německé technice Ivana Puluje, od jeho ž narození letos uplynulo 175 let.
References:
[1] Gajda, R., Plazko, R.: Johann Puluj – Rätsel des universalen Talent. Euro Welt Verlag, Lvov, 2001.
[2] Kraus, I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Století elektřiny. Nakl. ČVUT, Praha, 2008.
[3] Kraus, I.: Století fyzikálních objevů. Academia, Praha, 2014.
Partner of
EuDML logo