Previous |  Up |  Next

Article

Title: Slyšené slovo pomíjí, napsané trvá (Czech)
Author: Kraus, Ivo
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 95
Issue: 1
Year: 2020
Pages: 44-49
Summary lang: Czech
.
Category: physics
.
Summary: Článek je věnován náhodně získané informaci doplňující fakta z pobytu Alberta Einsteina v Praze v letech 1911–1912. Díky svědectví pamětníků se okruh jeho pra žských kolegů a obdivovatelů, jako byl např. matematik Georg Pick, fyzik a filozof Philipp Frank nebo fyzik Karel Teige, roz šířil o profesora fyziky a elektrotechniky na německé technice Ivana Puluje, od jeho ž narození letos uplynulo 175 let. (Czech)
.
Date available: 2020-05-20T16:00:45Z
Last updated: 2020-05-21
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148129
.
Reference: [1] Gajda, R., Plazko, R.: Johann Puluj – Rätsel des universalen Talent.Euro Welt Verlag, Lvov, 2001.
Reference: [2] Kraus, I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Století elektřiny.Nakl. ČVUT, Praha, 2008.
Reference: [3] Kraus, I.: Století fyzikálních objevů.Academia, Praha, 2014.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo