Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A70
Summary:
Rozhovor přibližuje rodinné zázemí, vzdělání a zkušenosti ze stáže v Polsku, které se významně podílely na rozhodnutí Jaroslava Kurzweila stát se matematikem a působit jako vědecký pracovník. V otázkách je uplatněna metoda generačního vědomí a sounáležitosti mezi vrstevníky. Díky tomu lze pro dějiny vědy po druhé světové válce obecně abstrahovat význam učitelů, předkládaných témat studia a kariérních příležitostí pro celou generační jednotku. Cílem je sledovat, jak prožívání přelomových historických událostí ovlivňovalo životní postoje matematika a do jaké míry byly zkušenosti načerpané v zahraničí přenositelné do organizace ústavních seminářů, konferencí a vědeckého života v Československu. Přínos vědeckých výsledků prof. J. Kurzweila, s nímž je odborná veřejnost dobře obeznámena, je tak zasazen do širšího kontextu, který se dílčím způsobem také podílí na práci a věhlasu vědecké komunity. Důležité je konstatování prof. Kurzweila, jak překvapivě velkou roli hrály náhody v nasměrování kariéry a vědecké spolupráce.
References:
[1] Arenbergerová, H.: Spojeni (s) Matfyzem: Jaroslav Kurzweil. [online], [cit. 10. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.matfyz.cz/clanky/1183-spojeni-s-matfyzem-jaroslav-kurzweil
[2] Brunovský, P.: Seventy years of professor Jaroslav Kurzweil. Math. Slovaca 46 (1996), 291–292. MR 1427015
[3] Corsten, M.: Time of generations. Time & Society 8 (1999), 249–272. DOI 10.1177/0961463X99008002003
[4] Duda, R.: Pearls from a lost city. American Mathematical Society, 2014. MR 3222779
[5] Frolík, Z.: Osobnost Eduarda Čecha. (Zamyšlení k nedožitým 80. narozeninám.). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 18 (1973), 237–247. MR 0490866
[6] Hauner, M.: Hitler den po dni. Toužimský a Moravec, Praha, 2017.
[7] Jareš, J., Franc, M.: Mezi konkurencí a spoluprací. Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945–1969. Karolinum, Praha, 2018.
[8] Jarník, J., Krejčí, P., Slavík, A., Tvrdý, M., Vrkoč, I.: Ninety years of Jaroslav Kurzweil. Math. Bohem. 141 (2016), 115–127. DOI 10.21136/MB.2016.10 | MR 3499779
[9] Jarník, J., Schwabik, Š.: Jaroslav Kurzweil septuagenarian. Math. Bohem. 121 (1996), 215–222. MR 1400614 | Zbl 0870.01012
[10] Jarník, J., Schwabik, Š., Tvrdý, M., Vrkoč, I.: Jaroslav Kurzweil šedesátníkem. Časopis pěst. mat. 111 (1986), 91–111. MR 0833161
[11] Jarník, J., Schwabik, Š., Tvrdý, M., Vrkoč, I.: Sixty years of Jaroslav Kurzweil. Czechoslovak Math. J. 36 (1986), 147–166. MR 0822877 | Zbl 0596.01029
[12] Jarník, J., Schwabik, Š., Tvrdý, M., Vrkoč, I.: Eighty years of Jaroslav Kurzweil. Math. Bohem. 131 (2006), 113–143. MR 2242840 | Zbl 1106.01319
[13] Jindra, Z.: Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918. Lidský potenciál na frontě a v zázemí. Historická sociologie 2 (2014), 93–113. DOI 10.14712/23363525.2014.6
[14] redakce: K šedesátým narozeninám člen korespondenta ČSAV Jaroslava Kurzweila. Apl. mat. 31 (1986), 247–249. MR 0837735
[15] Kąkol, J., Palka, Z.: Władysław Orlicz. Twórca Poznańskiej Szkoły Matematycznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2002. MR 2394674
[16] Katětov, M., Novák, J., Švec, A.: Akademik Eduard Čech (29. 6. 1893 – 5. 3. 1960). Časopis pěst. mat. 85 (1960), 477–491. MR 0125768
[17] Kurzweil, J.: A Contribution to the metric theory of Diophantine approximations. Czechoslovak Math. J. 76 (1951), 149–178. MR 0051273
[18] Kurzweil, J.: A characterization of analytic operations in real Banach spaces. Stud. Math. 14 (1953), 82–83. DOI 10.4064/sm-14-1-82-83 | MR 0062948
[19] Kurzweil, J.: On approximation in real Banach spaces. Stud. Math. 14 (1954), 214–231. DOI 10.4064/sm-14-2-214-231 | MR 0068732
[20] Kurzweil, J.: Generalized ordinary differential equations and continuous dependence on a parameter. Czechoslovak Math. J. 82 (1957), 418–449. MR 0111875
[21] Kurzweil, J.: O životě a díle člena korespondenta ČSAV prof. Vladimíra Knichala. Apl. mat. 20 (1975), 306–310. MR 0366589
[22] Kurzweil, J.: Obyčejné diferenciální rovnice. SNTL, Praha, 1978. MR 0617010
[23] Kurzweil, J.: Začátky ČSAV očima matematika – začátečníka. In: Barvíková, H. (ed.): Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků. Archiv Akademie věd ČR, Praha, 2003, 48–52.
[24] Kurzweil, J.: Medailonek o Vojtěchu Jarníkovi (1897–1970). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 58 (2013), 311–314.
[25] Kurzweil, J., Vejvoda, O.: Vzpomínka na začátky Matematického ústavu ČSAV. Časopis pěst. mat. 107 (1982), 442–443. MR 0673059
[26] Kurzweil, J., Vencovská, A.: On linear differential equations with almost periodic coefficients and the property that the unit sphere is invariant. Proceedings of the International Conference Equadiff 82, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1017, Springer, Berlin, 1983, 364–368. MR 0904770
[27] Kurzweil, J., Vencovská, A.: On a problem in the theory of linear differential equations with quasi-periodic coefficients. Proceedings of the 9th International Conference on Nonlinear Oscillations, Kiev 1981, vol. 1, Kiev, 1984, 214–217. MR 0800432
[28] Kurzweil, J., Vencovská, A.: Linear differential equations with quasiperiodic coefficients. Czechoslovak Math. J. 37 (1987), 424–470. MR 0904770
[29] Maligranda, L.: Władysław Orlicz (1903–1990) – jego życie i wkład do matematyki. In: Kąkol, J., Palka, Z. (eds.): Władysław Orlicz. Twórca Poznańskiej Szkoły Matematycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2002, 33–80. MR 1772110
[30] Maligranda, L., Wnuk, W.: Władysław Orlicz (1903–1990). Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego 36 (2000), 85–147. MR 1817358
[31] Masaryk, T. G.: Otázka sociální I. Spisy TGM, sv. 9. Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2000.
[32] Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Spisy TGM, sv. 15. Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2005.
[33] Mauldin, R. D.: The Scottish Book. Mathematics from the Scottish Café, with selected problems from The New Scottish Book. Birkhäuser, 2015. MR 3242261
[34] Monteiro, G. A., Slavík, A., Tvrdý, M.: Kurzweil-Stieljes integral. Theory and applications. World Scientific, Singapore, 2019. MR 3839599
[35] Natanson, I. P.: Summirovanije beskonečno malych veličin. Gosudarstvennoje izdatel’stvo techniko-teoretičeskoj literatury, Moskva, 1953.
[36] Pehr, M.: Bílé lístky. Střed/Centre 1 (2009), 95–109.
[37] Pleskot, V.: Zemřel profesor dr. Václav Hruška. Časopis pěst. mat. 79 (1954), 375–378. MR 0091908
[38] Steinhaus, H.: Wspomnienia i zapiski. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2002.
[39] Vaněk, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2004.
[40] Wichterle, O.: Vzpomínky. Evropský literární klub, Praha, 1992.
[41] Záviška, F.: Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační. JČSMF, Praha, 1925.
Partner of
EuDML logo