Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Za prof. Bedřichem Sedlákem. Vzpomínka na doc. RNDr. Jiřího Langera, CSc. 39. mezinárodní konference Historie matematiky.
Partner of
EuDML logo