Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 65, 2020 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

125-148 John Horton Conway (1937–2020).  Stehlík, Petr; Vopravil, Václav
149-156 Záření ubíhajících elektronů v tokamacích.  Břeň, David; Kulhánek, Petr
157-174 Několik poznámek ke zlomkovému kalkulu.  Čermák, Jan; Kisela, Tomáš; Nechvátal, Luděk
175-182 Adsorpce na povrchu materiálů.  Tomáš, Martin; Gholami, Fatemeh
183-192 Zprávy a oznámení.  
192-194 Nové knihy.  
195-196 Jubilea.  
[197] Směrnice pro autory.  
[198] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo