Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Článek je věnován nestranným kombinatorickým hrám a matematickým technikám, které mohou být použity při jejich analýze. Naučíme se pracovat s a pozicemi, s nim součtem a Grundyovými čísly. Sprague–Grundyova věta říká, že každá pozice v konečné nestranné kombinatorické hře je ekvivalentní nějaké hře na jedné hromádce.
References:
[1] Apfelbeck, A.: Kongruence. Škola mladých matematiků, 21, ÚV Matematické olympiády, Mladá fronta, Praha, 1968, dostupné z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/403650
[2] Albert, M., Nowakowski, R., Wolfe, D.: Lessons in play: An introduction to combinatorial game theory. A. K. Peters, Ltd./CRC Press, Natick, MA, 2007.
[3] Berlekamp, E. R., Conway, J. H., Guy, R. K.: Winning Ways for your Mathematical Plays. 2nd ed., vol. 1–4, A. K. Peters, Ltd./CRC Press, Natick, MA, 2001–2004. MR 2006327
[4] Cihlář, J., Vopravil, V.: Hry a čísla (On Games and Numbers). PF UJEP, Ústí nad Labem, 1983, 1995.
[5] Conway, J. H.: On Numbers and Games. 2nd ed., A. K. Peters, Ltd./CRC Press, Natick, MA, 2000. MR 1803095
[6] Ferguson, T. S.: Game Theory, Impartial Combinatorial Games. UCLA lecture, https://www.math.ucla.edu/tom/Game_Theory/comb.pdf
[7] Vopravil, V., Porkert, J.: Hry a strategie. Rozhledy matematicko-fyzikální, 70 (1992), 52–57.
[8] Vopravil, V.: Nestranné hry. Učitel matematiky, 26 (2018), 2.
Partner of
EuDML logo