Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 95, 2020 (Rozhledy matematicko-fyzikální)

1-11 Od řetězovky k číslu $\pi $.  Spíchal, Luděk
11-15 Příběh jedné konstanty.  Bártlová, Tereza
16-31 Hry Nim.  Vopravil, Václav
31-34 Vědecké zásady krájení dortu.  Šubert, Eduard
34-36 Řešení kvadratické rovnice odstartovalo projekt CSE-Lab.  Mudruňka, Kamil
37-41 Pod jakým úhlem a z jaké výšky lze dostříknout nejdále.  Pokorný, Pavel
42-52 Vznik a složení zemské atmosféry – fyzika v širších souvislostech.  Bednář, Jan; Kopáček, Jaroslav; Žák, Michal
52-54 Elektronická Sbírka řešených úloh z fyziky.  Koupilová, Zdeňka; Mandíková, Dana; Snětinová, Marie
55-57 Den lékařským fyzikem.  Hanušová, Tereza
57-58 Den reaktorovým fyzikem.  Novák, Ondřej
58-60 Nabídka dalších aktivit FJFI ČVUT.  
 
Partner of
EuDML logo