Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V prvních dvou dílech seriálu o vývoji představ geometrických pojmů jsme se zabývali částí výsledků testu, který vyplnilo 226 žáků 4. ročníku. V druhém dílu seriálu o vytváření představ geometrických pojmů na 1. stupni ZŠ jsme se zaměřili na žákovské představy pro pojmy čtverec a obdélník. Viděli jsme, že u mnoha žáků dochází k nepřesnému či nesprávnému vývoji představ o těchto pojmech. Nemalá skupina žáků 4. ročníku si ponechala mylné představy, přetrvávající z předškolních zkušeností, a za čtverec považují jakýkoli útvar „čtvercového“ tvaru. Jiná skupina se sice zvolna přesouvá z hladiny vizualizace do hladiny analýzy (dle van Hieleho), ale nedostatek příkladů a protipříkladů způsobuje, že si představy utváří nepřesně. Např. mnoho žáků si myslí, že čtverec je „útvar se stejně dlouhými stranami“, ale zcela pomíjejí vlastnost jeho úhlů. Ve třetím díle se budeme zabývat představami žáků čtvrtého ročníku pro pojmy trojúhelník, kruh a kružnice.
Summary:
Geometric shapes are one of the first subjects in mathematics education during the early stage of elementary school. Children form conceptions about the concepts on the basis of their experience. Some of these early conceptions about geometric shapes might be incorrect, which might negatively impact children's further understanding of geometric shapes. For that reason, exploring how children recognize and classify geometric shapes is important in determining the content of early mathematics education. Developing geometric thinking is a long-term path and requires an informal encounter of pupils with geometric concepts and their properties. The first years of education are essential because the intuitive perception of the world is developed. In this study, we show some ways of forming conceptions of the concept triangle and circle in children of the fourth grade.
Partner of
EuDML logo